Въведете ключови думи за търсене

Сутерен, Кукуряк

Избери етаж от картинката долу:

Разпределение – Сутерен, Сграда Кукуряк

Вид тип етаж застроена площ m² обща кв. m² цена
Паркомясто 1 за 1 кола -1 11,56 24,06 продадено
Паркомясто № 2 за 1 кола -1 12,42 25,85 продадено
Паркомясто № 3 за 1 кола -1 12,42 25,85 продадено
Паркомясто № 4 за 1 кола -1 12,44 25,89 продадено
Паркомясто № 5 за 1 кола -1 12,44 25,89 продадено
Паркомясто № 6 за 1 кола -1 13,31 27,70 продадено
Паркомясто7 за 1 кола -1 13,37 27,82 продадено
Паркомясто № 8 за 1 кола -1 19,94 41,50 продадено
Паркомясто № 9 за 1 кола -1 12,44 25,89 продадено
Паркомясто № 10   за 1 кола -1 18,00 37,46 продадено
Паркомясто № 11 за 1 кола -1 12,50 26,01 продадено
Паркомясто № 12 за 1 кола -1 12,39 25,79 продадено
Паркомясто № 13 за 1 кола -1 13,55 28,20 продадено
Паркомясто № 14 за 1 кола -1 12,93 26,91 продадено
Паркомясто № 15 за 1 кола -1 13,23 27,53 продадено
Паркомясто № 16 за 1 кола -1 14,75 30,69 продадено
Паркомясто № 17 за 1 кола -1 13,71 28,53 продадено
Паркомясто № 18 за 1 кола -1 13,77 28,66 продадено
Паркомясто № 19 за 1 кола -1 14,21 29,57 продадено
Паркомясто № 20 за 1 кола -1 14,47 30,11 продадено
Паркомясто № 21 за 1 кола -1 14,51 30,20 продадено
Паркомясто № 22 за 1 кола -1 13,39 27,87 продадено
Паркомясто № 23 за 1 кола -1 12,81 26,66  продадено
Паркомясто № 24 за 1 кола -1 12,75 26,53 продадено
Паркомясто № 25 за 1 кола -1 12,82 26,68 продадено
Паркомясто № 26 за 1 кола -1 12,75 26,53 продадено
Паркомясто № 27 за 1 кола -1 12,76 26,55  продадено
Паркомясто № 28 за 1 кола -1 12,80 26,64 продадено
Паркомясто № 29 за 1 кола -1 12,75 26,53 продадено
Паркомясто № 30 за 1 кола -1 12,75 26,53 продадено
Паркомясто № 31 за 1 кола -1 12,63 26,28 продадено
Паркомясто № 32 за 1 кола -1 12,50 26,01 продадено
Паркомясто № 33 за 1 кола -1 12,75 26,53 продадено
Паркомясто № 34 за 1 кола -1 12,75 26,53 продадено
Паркомясто № 35 за 1 кола -1 12,75 26,53 продадено
Паркомясто № 36 за 1 кола -1 13,28 27,64 продадено
Паркомясто № 37 за 1 кола -1 13,22 27,51 продадено
Паркомясто № 38 за 1 кола -1 13,32 27,72 продадено
Паркомясто № 39 за 1 кола -1 13,28 27,63 продадено