Въведете ключови думи за търсене

Сграда Б, Сутерен

Вид тип етаж застроена площ m² обща кв. m² цена
Гараж 6Б и 7Б за 2 коли -1 32,98 61,43 продаден
Гараж 8Б за 1 кола -1 12,50 23,28 продаден
Гараж 9Б за 1 кола -1 12,50 23,28 продаден
Гараж 10Б за 1 кола -1 14,70 27,38 продаден
Гараж 11Б за 1 кола -1 17,30 32,22 продаден
Гараж 12Б за 1 кола -1 15,40 28,67 продаден
Гараж 13Б за 1 кола -1 16,30 30,36 продаден
Гараж 14Б за 1 кола -1 12,50 23,28 продаден
Гараж 15Б за 1 кола -1 12,50 23,28 продаден
Гараж 16Б и 17Б за 2 коли -1 34,45 64,13 продаден
Гараж 18Б и 19Б за 2 коли -1 35,93 66,90 продаден
Гараж 20Б за 1 кола -1 15,00 27,94 продаден
Гараж 21Б и 22Б за 2 коли -1 13,00 24,23 продаден
Гараж 23Б и 24Б за 2 коли -1 13,00 24,23 продаден
Гараж 25Б и 26Б за 2 коли -1 13,00 24,23 продаден
Гараж 27Б и 28Б за 2 коли -1 13,00 24,23 продаден
Гараж 29Б и 30Б за 2 коли -1 13,00 24,23 продаден
Гараж 31Б и 32Б за 2 коли -1 13,00 24,23 продаден
Гараж 33Б за 1 кола -1 15,25 28,41 продаден